Dla urzędów miast

Główny adresat projektu „Dajmy odetchnąć miastu” to koordynatorzy kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia Bez Samochodu (w tym roku pod hasłem „Czyste powietrze dla wszystkich”). Chcemy, aby poprzez działania w ciągu całego roku, wymianę idei i dobrych praktyk lepiej przygotować się do tegorocznej edycji, aby mógł on przynieść trwałe zmiany.

Biorąc udział w projekcie, otrzymują Państwo:

  • 4 numery kwartalnika o zrównoważonym transporcie (po 40 egzemplarzy), dwie książki („Miasto w ruchu. Dobre praktyki w organizowaniu transportu” oraz „Polityka transportowa”) i dwa filmy o zrównoważonym transporcie na DVD z licencja na bezpłatne pokazy;
  • materiały drukowane promujące ETZT i EDbS, w tym: po 1000 ulotek, 100 plakatów, 50 dużych nalepek;
  • możliwość udziału w dwóch konferencjach szkoleniowych w Warszawie (pierwsza, dwudniowa, odbyła się 11-12 czerwca, druga – jednodniowa – 5 listopada);
  • możliwość korzystania z infolinii w przypadku, kiedy będą potrzebowali Państwo porady związanej z podejmowaniem działań na rzecz zrównoważonego transportu.

Zgłaszając akces do projektu, zobowiązują się Państwo do:

  • wzięcia przez Państwa miasto udziału w kampanii w 2008 roku (co najmniej jedno działanie);
  • umieszczenia na stronie urzędu miasta informacji o tym, że biorą Państwo udział w projekcie, z logotypem projektu i linkiem do naszego serwisu;
  • wzięcia udziału w obu konferencjach szkoleniowych;
  • przekazywania materiałów otrzymywanych w ramach projektu decydentom zajmującym się transportem miejskim, w szczególności radnym odpowiednich komisji oraz urzędnikom właściwych wydziałów.

Zgłoszenia przyjmujemy do osiągnięcia limitu 100 miast. Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (skan) lub faksem z właściwymi pieczęciami i podpisami.

UWAGA: Realizacja przez nas projektu „Dajmy odetchnąć miastu” nie oznacza, że jesteśmy instytucją koordynującą Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu w 2008 roku. W tym roku kampania ETZT i EDbS będzie koordynowana bezpośrednio przez Ministerstwo Środowiska. Jesteśmy jednak pewni, że uczestnictwo w projekcie znacznie ułatwi Państwu organizację EDBS.

KOSZTY

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Wszystkie materiały są finansowane przez sponsora. Osoby przyjeżdżające na konferencje mają zapewnione wyżywienie. Podczas konferencji w listopadzie nocleg będzie przysługiwał osobom z miast oddalonych powyżej 100 km od Warszawy. Jedynym kosztem ponoszonym przez miasta są koszty podróży na konferencje w Warszawie.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Poza zgłoszeniem miasta do projektu prosimy o informacje o wszelkich działaniach, które są podejmowane w Państwa mieście na rzecz zrównoważonego transportu. Wykorzystamy je w serwisie i publikacjach wydawanych w ramach projektu.

Pobierz zgłoszenie do projektu

Pobierz zasady uczestnictwa w projekcie

Poniższa mapa pokazuje miasta, które już nadesłały swoje zgłoszenia udziału w projekcie:


Wyświetl większą mapę

Możliwość komentowania jest wyłączona.