Zespół

Rafał GórskiRafał Górski – kampanier, menedżer, coach. Prezes zarządu Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Od 1996 roku zaangażowany w inicjatywę „Tiry na tory”. W latach 2000-2010 członek redakcji pisma „Obywatel”. Uczestnik wyjazdu studialnego do USA w ramach projektu „Miasto za miastem” poświęconego tematowi rozprzestrzeniania się miast. W 2004 i 2005 koordynował kampanię „Europejski dzień bez samochodu” i „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” realizowaną przez INSPRO na zlecenie Ministerstwa Środowiska. W 2008 roku kierownik projektu „Dajmy odetchnąć miastu – projekt na rzecz promocji i rozwoju transportu zrównoważonego w 100 miastach”.

Miłośnik komunikacji pieszej oraz przestrzeni publicznej w miastach.

Twitter: @Rafal_Gorski

Kamil KurowskiKamil Kurowski – Absolwent Akademii Humanistycznej w Pułtusku, specjalizacja polityka transportowa UE.Interesuję transportem w obszarze zurbanizowanym, polityką przestrzenną miast oraz nowymi technologiami.  Miłośnik psów i podróży – szczególnie z tradycyjną mapą. Czynny rowerzysta.

 Piotr Skubisz Piotr Skubisz– Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fotografii w PWSFTviT w Łodzi. Pracuje jako niezależny fotograf, łącząc zawód z pasją. Swoimi umiejętnościami z zakresu fotografii i grafiki komputerowej wielokrotnie wspierał różne inicjatywy społeczne wykonując m.in. fotoreportaże z demonstracji, dokumentacje akcji i działań oraz opracowując materiały promujące kampanie.
Działanie w Inspro rozpoczął od wolontariatu w kampanii Obywatele KOntrolują. Obecnie koordynuje współpracę z europejską federacją organizacji pozarządowych Transport & Enviroment.

EKSPERCI

Jacek WesołowskiJacek Wesołowski – Dr hab. inż. architekt, absolwent Politechniki Łódzkiej, gdzie obecnie jest profesorem w Zakładzie Historii Architektury, Budowy Miast i Konserwacji Zabytków tamtejszego Instytutu Architektury i Urbanistyki. W latach 1992-1996 związany był z Regionalnym Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi. Interesuje się problematyką rewitalizacji miast, dziejami transportu oraz miejską polityką transportową. Autor lub współautor około 30 publikacji o charakterze naukowym, 4 opracowań urbanistycznych oraz artykułów w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Odbył wizyty studialne do kilkudziesięciu miast europejskich i Japonii. Autor m. in książek „Transport miejski – ewolucja i problemy współczesne” oraz „Miasto w ruchu„.

Możliwość komentowania jest wyłączona.