Badania University of California pokazują, że aktywne miasta są bardziej produktywne.


Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Kalifornii udowodniły, że inwestowanie w politykę rowerową, miejsca dla pieszych, transport publiczny i tereny zielone w obszarach zurbanizowanych przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Przeprowadzono ponad 500 badań w 17 krajach by sprawdzić jaki wpływ przynosi ogólny wzrost aktywności fizycznej w miastach. Wyniki były zaskakujące.

Wzrost ruchu pieszego i rowbicycles citieserowego na badanym obszarze Wielkiej Brytanii spowodował wzrost lokalnego handlu o 40%!!! Kolejnymi aspektem, który pozytywnie wpływa rozwój powyższych polityk, ale także jakości życia w mieście to mniejsze zagęszczenie ruchu oraz zanieczyszczenia powietrza.

 

Polityka miejska promująca zdrowy tryb życia, kreowana dla mieszkańców, zmniejszyła czasy dostaw oraz dojazdów do pracy. Dodatkowo miasta, które zaczęły być aktywne odnotowały zmniejszenie przestępczości, lepsze zdrowie psychiczne mieszkańców i samopoczucie oraz co ciekawe poprawę wyników przez uczniów w szkołach.

Twórcy badania wskazują, że średni zwrot inwestycji dla projektów pieszych i rowerowych jest na poziomie 20$ na 1,50$ wydanego. Raport zawiera również zalecenia dla decydentów jak tworzyć aktywną politykę miejską.

Źródło: http://www.eltis.org/discover/news/us-study-finds-physically-active-cities-are-more-productive