BYPAD w Gdyni: miasto przesadzi co dziesiątego mieszkańca na rower


Prezydent Wojciech Szczurek odbiera certyfikat BYPAD od Rafała Górskiego (Grupa INSPRO)
Prezydent Wojciech Szczurek odbiera certyfikat BYPAD od Rafała Górskiego (Grupa INSPRO)

Gdynia ma całościowy plan działania na rzecz wzrostu ruchu rowerowego. Napisali go wspólnie radni, urzędnicy i mieszkańcy w ramach audytu polityki rowerowej BYPAD. Praca nad jakością polityki rowerowej w ramach audytu zostanie nagrodzona certyfikatem BYPAD.  Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odebrał go z rąk prezesa Grupy INSPRO Rafała Górskiego 4 czerwca 2013.

Plan opracowany w ramach prowadzonego przez Grupę INSPRO audytu BYPAD obejmuje 30 miesięcy (od stycznia 2014 do czerwca 2016).  Uzgodniona lista planowanych zadań obejmuje 37 pozycji. W tym okresie miasto uzupełni najważniejsze braki w ciągłości istniejących dróg rowerowych. Okolice szkół oraz wybrane ulice w Śródmieściu zostaną uspokojone, aby rowerzyści mogli bezpiecznie poruszać się jezdnią.  Zmiany w infrastrukturze uzupełni informacja i promocja, w tym drogowskazy dla rowerzystów oraz szkolenia z jazdy w ruchu miejskim. Plan zakłada, że co roku jeden procent gdynian będzie przesiadać się na rower i w 2023 roku rowerzyści będą stanowić 10% ruchu. Będzie to tempo zmian podobne do intensywnie rozwijających ruch rowerowych miast niemieckich.

W Gdyni audyt BYPAD był częścią prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zapewni to spójność polityki rowerowej z całością polityki transportowej.

BYPAD jest wszechstronnym, partycypacyjnym badaniem jakości polityki rowerowej. Metodologia opiera się na ocenie systemu zarządzaniu jakością według standardu ISO. Została wypracowana przez międzynarodowe konsorcjum w toku wspieranych przez Unię Europejską projektów. Do tej pory została wdrożona w ponad 170 miastach i regionach w 24 krajach. Wiele z nich zanotowało duży wzrost jakości polityki rowerowej. Gdynia jest trzecim polskim miastem (po Tczewie i Gdańsku), które otrzymało certyfikat BYPAD.

 

Opracowanie diagnozy obecnego stanu polityki rowerowej oraz planu działania trwało dwa miesiące. 18-osobowa grupa ewaluacyjna przejechała po Gdyni 75 kilometrów i odbyła dwa warsztaty.  W pracy pomagał im międzynarodowy zespół audytorów Grupy INSPRO, który następnie opracował raport z audytu.

Przeczytaj:
raport po polsku

raport po angielsku

Gdyńska grupa ewaluacyjna przy pracy
Gdyńska grupa ewaluacyjna przy pracy