Case study: Koprivnica – zachęcajmy do chodzenia pieszo!


Koprivnica to niewielkie, trzydziestotysięczne, miasto w północnej części Chorwacji, znane głównie z produkcji przyprawy Vegeta. Kilka lat temu udało się tam przeprowadzić akcje mającą zachęcić młodych ludzi korzystania z rowerów i chodzenia w codziennej drodze do szkoły. Co i w jaki sposób udało się osiągnąć?

W kilkunastu latach poprzedzających akcję, znaczny rozwój komunikacji samochodowej sprawił, że chodzenie do szkoły pieszo stało się po prostu niebezpieczne. Spadał również udział dzieci dojeżdżających do placówek edukacyjnych na rowerach, mimo ciągle rozwijanej sieci dróg rowerowych i organizowaniu specjalnych kursów dla młodych cyklistów. Większość rodziców uważała ten środek transportu za zbyt ryzykowny. Sytuacja taka nie pozostała bez wpływu na kondycję młodych ludzi, co nie umknęło uwadze nauczycieli. Problem dostrzegli również lekarze, którzy sygnalizowali wzrost otyłości wśród najmłodszych obywateli. Do tego wszystkiego doszło również znaczne zatłoczenie dróg w okolicach szkół. Postanowiono działać.

Promowanie chodzenia pieszo i jeżdżenia na rowerze do szkoły rozpoczęło się wraz z Europejskim Tygodniem Mobilności w 2002 roku. Trwające tydzień działania, powtarzane każdej jesieni, dawały jednak tylko krótkotrwałe efekty, dlatego też zdecydowano się zmienić nieco podejście.

Na podstawie badań opartych o policyjne raporty drogowe i miejskie plany rozwoju infrastruktury, przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i  rodziców,  dla czterech szkół podstawowych i dwóch szkół średnich opracowane zostały specjalne „plany transportowe”. Dodatkowo przeprowadzono wiele działań dodatkowych m.in.:

  • „chodzące autobusy” dla najmłodszych dzieci
  • prelekcje na temat bezpiecznej drogi do szkoły
  • kursy rowerowy dla uczniów
  • „piesze audyty” dróg w okolicach szkół z udziałem uczniów nauczycieli i miejskich urzędników
  • zaplanowanie (przy aktywnym udziałem uczniów) oraz budowa sieci bezpiecznych i atrakcyjnych dróg pieszych

Rezultaty:
Dzięki wdrożeniu planów, wszystkie szkoły zanotowały spadek dojazdów samochodem od 1% do 14%. W dwóch szkołach wzrósł odsetek dojeżdżających rowerem. Odpowiednio z 4% do 10% i z 6% do 15%. W znaczącej większości szkół wzrósł również odsetek chodzących pieszo. Dzięki akcji mieszkańcy Koprivnicy pozytywniej spojrzeli na te dwa środki miejskiej mobilności (chodzenie pieszo i jazdę na rowerze), a ulepszona infrastruktura i uspokojenie ruchu poprawiło bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Źródło: ELTIS