Cleaner Car Contracts w Polsce – zapraszamy firmy leasingowe do współpracy


Cleaner Car ContractsNormy – impuls dla innowacji

Unia Europejska pracuje nad nowym prawem dla producentów samochodów osobowych, aby przyspieszyć rozwój innowacyjnych technologii w paliwooszczędnych samochodach. W 2009 roku ustalono wstępnie docelowy poziom średniego zużycia CO2 w 2020r. na: 95g CO2/km. Obecnie cel ten przekształca się w wiążące  rozwiązania prawne.

Ambitne cele emisji CO2 dla producentów samochodów przyspieszą tempo rozwoju innowacyjnych technologii. Sprawią, że nowe pojazdy będą wykazywały znacząco niższe zużycie paliwa. W ten sposób europejskie prawo przynosi skuteczne rozwiązanie dla wyzwań jakimi są: redukcja poziomu emisji CO2 i obniżenie kosztów jazdy samochodem.

Redukcja emisji dwutlenku węgla

Stajemy przed zadaniem ograniczenia globalnego ocieplenia do dwóch stopni Celsjusza poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla. Unia Europejska wskazała drogę poprzez wyznaczenie dla każdego sektora gospodarki docelowego poziomu redukcji emisji CO2. Wyzwanie dla sektora transportu to redukcja do roku 2050 emisję dwutlenku węgla o 60%. Rosnący udział paliwooszczędnych samochodów w rynku  jest decydujący, aby osiągnąć ten cel.

Klucz do pobudzenia innowacyjności

Są dwa sposoby sposób na rozwój innowacji w kierunku paliwooszczędnych samochodów. Po pierwsze, prawo europejskie może pomóc producentom samochodów zaplanować ambitne tempo rozwoju i wdrażania paliwooszczędnych modeli, w których połączą najlepsze dostępne technologie. Producenci samochodów udowodnili już nieraz, że są w stanie dokonać fantastycznych technologicznych przełomów i w ten sposób podnosić jakość naszego życia. Teraz potrzebują właściwych ram, które zachęcą ich do wykorzystania tych umiejętności w zakresie ograniczenia wpływu jazdy samochodem na naszą planetę.

Po drugie, popyt na paliwooszczędne samochody musi stać się bardziej widoczny. Właściwe mechanizmy rynkowe pomogą stymulować wprowadzanie dostępnych, paliwooszczędnych modeli na europejskie drogi. Dla branży leasingowej korzyści biznesowe są jasne, a poprzez konstrukcję leasingu, finansowe korzyści z paliwooszczędnych pojazdów nie będą już dłużej przesłonięte przez  nieco wyższy koszt zakupu samochodu. Niższe koszty eksploatacyjne paliwooszczędnych pojazdów będą dobrze widoczne, tym samym stymulując ich wykorzystanie.

Cleaner Car Contracts

Cleaner Car Contracts to inicjatywa koalicji europejskich organizacji pozarządowych. Zachęcamy firmy leasingowe i przedsiębiorstwa zarządzające flotami samochodów do określania własnych celów ograniczenia średniej emisji CO2 kupowanych modeli. W ten sposób wysyłamy czytelny sygnał do producentów samochodów i europejskich decydentów – duzi nabywcy chcą bardziej ekologicznych i paliwooszczędnych samochodów. Dotychczasowe deklaracje obejmują ponad 200000 samochodów.

Więcej informacji: http://cleanercarcontracts.eu/

Kontakt w sprawie Cleaner Car Contracts w Polsce:
Wojciech Makowski
makowski@inspro.org.pl
tel: 519 300 635