Dlaczego samochody w mieście to problem?


Korki uliczneWspółczesne miasta borykają się z wieloma problemami, które są efektem użytkowania samochodów osobowych. Dotyczą one zarówno sfery społecznej (gorszy stan zdrowia, wykluczenie społeczne, przestępczość), ekonomicznej (spadek wartości nieruchomości, rosnące wydatki inwestycyjne, problemy dla lokalnego handlu) oraz środowiskowej (zanieczyszczenie powietrza, zagrożenie powodziami, zagrożenie dla bioróżnodorodności). Przekroczenia przepustowości powodują powstawanie zjawiska kongestii, co negatywnie wpływa na prędkość przemieszczania się i regularność komunikacji miejskiej. Szacuje się, że koszt tych zjawisk w Unii Europejskiej to około 1% łącznego PKB wspólnoty (ponad 100 mld euro).

Ponad 1/3 wszystkich śmiertelnych wypadków na drogach ma miejsce w miastach. W trudnej sytuacji znaleźli się przede wszystkim niechronieni uczestnicy ruchu, czyli rowerzyści i piesi. Rozbudowa układów drogowych przy ograniczonych zasobach przestrzeni i wzrost wskaźników motoryzacji sprawiły, że dla pozostałych uczestników ruchu pozostało bardzo niewiele miejsca. Część rozwiązań, które w założeniu miały im ułatwiać poruszanie się po mieście i zapewnić bezpieczeństwo, dziś stanowi dla nich spore utrudnienie. Tak stało się m.in. ze światłami na przejściach dla pieszych, które obecnie służą głównie zapewnieniu jak największej przepustowości skrzyżowań, o czym wspomina w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Bogusław Molecki.

Ruch samochodowy w miastach, którego cechą charakterystyczną jest ciągłe zatrzymywanie się i ponowne ruszanie, jest jednym z głównym źródeł emisji CO2 (40% łącznej emisji spowodowanej przez transport drogowy), przez co jest istotną przyczyną postępujących zmian klimatycznych…

Taką wyliczankę negatywnych skutków nadmiernej motoryzacji można by kontynuować bardzo długo, ale tym razem, zamiast kolejnych linijek tekstu, proponujemy diagram.

Skutki nadmiernej motoryzacji
Źródło: The Urban Enviroment, Royal Commission on Environmental Pollution, Londyn 2007
 Nie wahajcie podzielić się nim ze znajomymi!