Ekostrefy w miastach.


Dokładnie „możliwość wdrożenia stref ograniczonej emisji z transportu”. Taki projekt nowelizacji ustawy został zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej. Zakłada on stworzenie przestrzeni miejskich, w których samochody, w zależności od daty pierwszej rejestracji oraz rodzaju silnika będą miały ograniczony wjazd lub całkowity zakaz wjazdu do centrów miast lub stref specjalnie utworzonych.

Według zgłaszających projekt za uchwaleniem regulacji przemawia przede wszystkim duże zanieczyszczenie jakie powoduje transport drogowy. Duży ruch samochodowy generuje coraz większe ilości zanieczyszczeń oraz kongestię, która powoduje, że silnik, który musi ciągle hamować i ruszać wytwarza więcej spalin niż przy jednostajnej pracy. Ponadto, jak wskazują autorzy projektu, transport drogowy jest nie tylko największym źródłem emisji tlenków azotu, ale generuje także tlenki węgla czy metale ciężkie.

Prawo zakłada dobrowolne utworzenie w miastach i gminach stref o ograniczonym wjeździe aut z określonych klas. W praktyce oznacza to, że gdy nasze auto nie spełnia określonej normy i jest zakwalifikowane do klasy niższej, to nie będziemy mogli wjechać w obszar oznaczony wjazdem dla aut o wyższej klasie lub żeby wjechać będziemy musieli uiścić odpowiednią opłatę. Wyłączeniom mogą podlegać mieszkańcy zamieszkałej strefy czy pojazdy uprzywilejowane. Za przekroczenie dozwolonej strefy przewidywane są mandaty karne, do których wystawiania zobowiązana byłaby Straż Miejska lub Policja.

Przeciwnicy projektu podnoszą argument dotyczący średniego wieku aut posiadanych przez Polaków. W tym punkcie należy zauważyć, że sami autorzy nowelizacji zwracają uwagę, iż:„78% pojazdów to pojazdy o strukturze wiekowej powyżej 10 lat. Średni wiek samochodów w Polsce wynosi według różnych szacunków od 14 do 17 lat, co oznacza, że dla wielu z nich emisja spalin jest znacznie wyższa niż standardy Euro 3 (od 2000 r.) lub Euro 4 (od 2005 r.).” Dlatego koszty i utrudnienia związane z wprowadzeniem stref mogą być znacznie bardziej uciążliwe i nie przynosić wymiernych efektów dla przeciętnego użytkownika. Poniżej prezentujemy klasyfikację pojazdów:

Dla pojazdów z silnikiem Diesla

  • Klasa 2 – data pierwszej rejestracji od początku 1997 do końca 2000 roku
  • Klasa 3 – data pierwszej rejestracji od początku 2001 do końca 2005 roku
  • Klasa 4 – data pierwszej rejestracji od początku 2006 do końca 2009 roku
  • Klasa 5 – data pierwszej rejestracji od początku 2010 roku

Dla pojazdów z silnikiem benzynowym

  • Klasa 4 – data pierwszej rejestracji od początku 1993 do końca 2000 roku
  • Klasa 5 – data pierwszej rejestracji od początku 2001 roku

Dla motocykli

  • Klasa 3 – data pierwszej rejestracji od 1.09.1980 do 16.06.1999 roku
  • Klasa 4 – data pierwszej rejestracji od 17.06.1999 do 30.06.2007 roku
  • Klasa 5 – data pierwszej rejestracji od 1.07.2007 roku.

Zaproponowane oznaczenia, znaki drogowe oraz tabliczki:

 

ekostrefa tabliczki

strefy2strefy

Jeżeli chodzi o pokrycie kosztów, to znaki i inne oznaczenia drogowe miałby być sfinansowane z budżetów gmin, natomiast oznaczenia na samochodach finansowane byłyby przez kierowców aut.

W Polsce nie jest pewne ile miast zdecydowałoby się na wprowadzenie takich zmian i jaki obszar mógłby być objęty taka regulacją. W Warszawie sytuacja nie jest oczywista, ponieważ miasto nie posiada jednego centralnego punktu, a samochody nie są tu źródłem największych zanieczyszczeń. Inaczej sytuacja przedstawia się w Krakowie, który od lat cierpi na duże zanieczyszczenie powietrza.

Niewątpliwie wprowadzenie ekostref jest trendem europejskim i światowym pomagającym w kształtowaniu polityki transportowej w miastach. Polityki, która dąży do zwiększenia roli transportu zbiorowego w celu ograniczenia zanieczyszczeń, kongestii i hałasu. Jeżeli wziąć pod uwagę te trzy kwestie, to ekostrefy w sposób znaczny i wielopłaszczyznowy polepszają jakość życia w mieście.

Oczywiście wprowadzenie tej nowelizacji czy innej regulacji powinno się odbyć po konsultacji z obywatelami, których dotyczyć będą zmiany oraz po rzetelnej kampanii informacyjnej.

Źródło: www4.rp.pl; Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz innych.