Europejscy producenci samochodów osobowych „wyprzedzają” konkurentów z Azji w ekologicznym wyścigu


Analiza danych wskazuje, że paliwooszczędność wynika z manipulacji wynikami testów, a nie z lepszej technologii, która pozwalałaby na oszczędzanie pieniędzy kierowców.

Tegoroczny raport sieci Transport & Environment wskazuje, że europejscy producenci samochodów są, względem swoich azjatyckich konkurentów (za wyjątkiem Toyoty), bliżej do osiągnięcia docelowej emisji CO2 na poziomie 95g/km w 2020 r. Raport monitoruje roczny postęp dokonany przez europejskich producentów samochodów osobowych w zakresie redukcji zużycia paliwa i emisji CO2 przez nowe pojazdy. W wyścigu do osiągnięcia w 2020  docelowych 95 g, wszyscy europejscy producenci (poza Daimlerem) znaleźli się w pierwszej dziewiątce, podczas gdy pięć z sześciu końcowych miejsc zajmują producenci azjatyccy.

Od 2006 roku raport T&E “Jak ekologiczne są europejskie samochody” („How Clean are Europe’s Cars”) ocenia wysiłki producentów w obniżaniu emisji CO2, skupiając się na ocenie, jak każdy z producentów dąży do osiągnięcia obowiązkowych standardów zużycia paliwa, które UE ustanowiła na rok 2015. W tym roku po raz pierwszy raport również  zawiera ocenę, jak dobrze producenci radzą sobie na drodze do osiągnięcia 95g/km wyznaczonych na 2020 r. Konkluduje, że cel ten okaże się o wiele łatwiejszy do osiągnięcia, niż pierwotnie przewidywano.

Według raportu, przemysł samochodowy jako całość ograniczył emisję CO2 i zużycie paliwa o 3,3% w 2011. To oznacza, że cztery lata przed wyznaczoną datą, do osiągnięcia celu na poziomie 130g CO2 w 2015r. pozostały tylko 4%. Fiat, Toyota i Peugeot-Citroën już teraz mieszczą się w limicie na rok 2015.

Średni roczny postęp w redukcji emisji CO2 przez samochody przez ostatnie cztery lata wyniósł 4%. Na tej podstawie raport ocenia, iż europejscy producenci samochodów będą musieli poprawiać wydajność paliwa jedynie o 3,8% rocznie, aby w 2020 spełnić wymóg 95g/km.

Dyrektor T&E, Jos Dings stwierdził: “Wiedzieliśmy już wcześniej, że europejscy producenci są na najlepszej drodze do osiągnięcia celu z 2015 roku z wyprzedzeniem. Teraz wiemy też, że większość z nich jest na dobrej drodze także do celu na 2020, i że europejscy producenci są generalnie lepiej przygotowani niż większość ich azjatyckich konkurentów. Dlatego powinniśmy obecnie działać na rzecz ustanowienia na 2025 standardu 60g/km. Stawką jest nie tylko przyszłość naszej planety, ale także więcej pieniędzy do dyspozycji konsumentów, którzy dzięki ekopojazdom oszczędzą na rachunkach za paliwo.”

Raport cytuje także niepokojące dowody, iż producenci „obcinają” oficjalną emisję CO2 i zużycie paliwa nie tylko poprzez podnoszenie jakości pojazdów, ale także poprzez „optymalizację” sposobu, w jaki auta są testowane. Na skutek tego luka pomiędzy oficjalnym i rzeczywistym zużyciem paliwa powiększa się.

Specjalista ds. ekologicznych pojazdów w T&E, Greg Archer stwierdził: “Jasne jest, że część osiągnięć dokonana przez producentów nie wynika z pracy inżynierów, którzy ulepszają samochody na drogach, ale raczej z manipulacji sposobem, w jaki auta są testowane. To powinno się skończyć; cięcia na papierze muszą korespondować z cięciami na drodze. Jeśli tak się nie stanie, limity emisji powinny zostać zaostrzone, aby to skompensować”.

Samochody są największym źródłem emisji w transporcie, odpowiadają za około połowę ich wartości. Według Europejskiej Agencją ds. Środowiska [EEA) samochody odpowiadają za około połowę emisji sektora transportowego, co przekłada się na   13% całkowitej emisji CO2 w Unii Europejskiej.

Raport zawiera też ranking krajów pod względem poziomu emisji CO2 kupowanych tam nowych samochodów. Polska znajduje się na 23 miejscu spośród 27 krajów Unii. Średnia emisja CO2 z nowych samochodów wynosi 146 g/km (liderem niskich emisji jest Portugalia – 123 g/km). Polska jako jedyny kraj UE nie obniżyła średniego poziomu emisji. „Zróżnicowanie opodatkowania samochodów ze względu na poziom emisji jest niezbędne, aby Polacy zaczęli wybierać bardziej ekologiczne modele” – mówi Wojciech Makowski z Instytutu Spraw Obywatelskich, organizacji członkowskiej sieci T&E.

Pobierz raport

Kontakt dla mediów:
Wojciech Makowski
makowski@inspro.org.pl
+ 48 519 300 635