Forum Transportu Publicznego. Warszawa 30.08.2017. Zapraszamy!

  • FTP 2017

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), inicjator „Miasta w ruchu”, objął patronatem honorowym „Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo”.

Celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii. Zaproszeni eksperci w zwięzłej formie przekażą pełen zakres praktycznych informacji dotyczący tej tematyki, szczególnie istotnej po rozpoczęciu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej.

Forum Transportu Publicznego

Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego?
Jak zrównoważyć mobilność miejską?
Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego?
Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko?

Na te i wiele innych pytań uzyskają Państwo odpowiedź podczas „Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo” już 30 sierpnia w Warszawie.

Wykłady poprowadzą:

– Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
„Systemowe rozwiązania nowoczesnego transportu publicznego w regionie Lubuskim”
(Prezentacja będzie obejmowała systemowe rozwiązania nowoczesnego transportu publicznego w regionie lubuskim w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast Zielona Góra, Gorzów oraz Nowa Sól z uwzględnieniem projektów realizowanych z funduszy UE)

– Jerzy Lejk – Prezes zarządu, Metro Warszawskie
„Nowe technologie i bezpieczeństwo w metrze warszawskim”

– Hubert Jednorowski – Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego
„Bezpieczeństwo w transporcie publicznym”

– Mariusz Dańda – Dyrektor IT, DPK System
„Projektowanie sieci komunikacyjnej i optymalizacja rozkładu jazdy w systemie cityLineDesigner”

– Łukasz Puchalski – Dyrektor ZDM i Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
„Rower jako element systemu transportowego miasta”

– Rafał Misztalski – Prezes Zarządu, Autowatch Polska Sp. z o. o. oraz Systemy Autobusowe Sp. z o. o.
„Blokada alkoholowa – bezwzględny warunek bezpieczeństwa transportu publicznego”

– Jacek Fink-Finowicki, Inżynier Projektu w Pionie Transportu Miejskiego, branży Mobility w Siemens Sp. z o.o.
„Ekologia transportu miejskiego – jak ją rozumieć?”

– Grzegorz Malec – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
„Transport przyjazny dla środowiska. Lublin jako przykład zwiększającej się popularności transportu publicznego”
(Prezentacja obejmuje zagadnienia związane z rozwojem ekologicznego transportu zbiorowego w Gminie Lublin. Zostaną przedstawione uwarunkowania rozbudowy trakcji trolejbusowej wynikające z prawa lokalnego, omówione zostaną dotychczasowe inwestycje w tym zakresie, a także plany zakupów pojazdów i plany budowy infrastruktury transportowej dla pojazdów elektrycznych na najbliższe lata. Jednocześnie, omówione będą inne elementy wpływające na wzrost popularności transportu publicznego, takie jak buspasy i węzły przesiadkowe. W konkluzji omówionej tematyki, zaprezentowane zostaną rezultaty dotychczasowych działań polityce komunikacyjnej, czyli wzrost liczby pasażerów i wykonywanych kilometrów.)

– Mirosław Czerliński – Inżynier Systemowy ITS, Sprint S.A.
„Efekty wdrożenia priorytetów dla transportu publicznego”
(W prezentacji omówione zostaną sposoby wdrażania priorytetów dla transportu publicznego, jakie są wady i zalety priorytetów lokalnych oraz centralnych, dlaczego wraz z priorytetami należy wdrożyć także obszarowy system sterowania ruchem, a także jakie efekty dzięki nim można osiągnąć.)

– Marcin Maksymiuk – Prawnik, specjalista  w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w  Biurze Związku Powiatów Polskich, Redaktor internetowego Dziennika Warto  Wiedzieć
„Ustawa o elektromobilności – analiza i skutki”
( Podczas prezentacji omówione zostaną działania Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rozwoju na rzecz elektromobilności w odniesieniu do zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Kwestie zwiększenia zachęt dla obywateli i samorządów do zmiany aut na pojazdy elektryczne. Niewystarczająca promocja elektromobilności, dotycząca promowania nawyków zmiany przyzwyczajeń obywateli. Zwiększenie modernizacji infrastruktury w kontekście dojścia przez Polskę do założonych celów wynikających z ilości aut elektrycznych. Zwiększenie nacisku na współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, rządem a samorządem w kontekście infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Problematyka dotycząca partycypacji użytkowników pojazdów elektrycznych w kosztach użytkowania dróg (brak opłaty paliwowej).

Zagadnienia tematyczne:
– Rola transportu w funkcjonowaniu miasta
– Elementy nowoczesnego transportu zbiorowego
– Optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego
– Istota sprawności i efektywności systemu transportowego
– Mobilność w transporcie publicznym
– Idea smart w transporcie publicznym
– Transport przyjazny dla środowiska – energooszczędność i innowacyjność
– Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)
– Digital signage

Grupa docelowa:
– przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
– operatorzy publicznego transportu zbiorowego
– przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych
– przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Strona www z rejestracją.