INSPRO współzałożycielem Federacji Piesza Polska!


5 czerwca 2018 r. w trakcie odbywającej się w Warszawie konferencji City Matters przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski założyli Federację Piesza Polska – INSPRO jest członkiem założycielem!

Siedzibą władz Federacji Piesza Polska jest Warszawa. Wśród założycieli są organizacje reprezentujące pieszych ze wszystkich dużych polskich miast, takich jak Wrocław, Kraków, Gdynia, Białystok, Gorzów Wlkp., jednak ambicją Federacji jest w najbliższym czasie rozwój struktur lokalnych, szczególnie w małych miastach i gminach wiejskich.

Zdaniem władz organizacji temat ruchu pieszego był dotąd w naszym kraju marginalizowany, choć pieszymi – choćby okazjonalnie – są wszyscy. Stan obecny to nierówne chodniki, często zastawione parkującymi samochodami, czy wręcz brak chodników, przejścia podziemne i wygrodzenia, które zmuszają pieszych, w tym najsłabszych – opiekunów z małymi dziećmi i seniorów do nadkładania drogi. Zatrważające są jednocześnie dane na temat bezpieczeństwa pieszych. W roku 2017 życie straciło niemal 900 takich osób wśród ogólnej liczby 3000 ofiar w ruchu drogowym. Co czwarty pieszy zabity na drogach w Unii Europejskiej ginie w Polsce. Finansowanie zmian na drogach na bardziej przyjazne dla pieszych pozostaje na daleko niewystarczającym poziomie.

Do zarządu Federacji Piesza Polska zostali wybrani:
Robert Buciak, Zielone Mazowsze, Warszawa – prezes
Paweł Górny, Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy – wiceprezes
Urszula Niziołek-Janiak, Koalicja Tak, Łódź – wiceprezes
Paweł Mrozek, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej
Krzysztof Lipka, Forum Rozwoju Lublina

Jak mówi Robert Buciak, prezes Federacji Piesza Polska – Chodzenie jest najzdrowszym, najtańszym i jedynym dostępnym dla wszystkich sposobem przemieszczania się. Przed nami wiele lat pracy nad przywróceniem priorytetu dla ruchu pieszego na polskich drogach. Współpraca strony społecznej, administracji, policji, sądów i władz ponad podziałami politycznymi jest jedyną drogą do tego celu.

Nasza fotorelacja: