Konferencja dotycząca poprawy jakości powietrza w Polsce w Senacie


Konferencja pt. „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce” – Senat, 23 listopada 2017.

Celem konferencji jest uruchomienie debaty publicznej dotyczącej optymalnych metod połączenia wysiłków władzy ustawodawczej, administracji rządowej oraz administracji samorządowej na rzecz aktywnego zwalczania zanieczyszczenia powietrza.

Do udziału w konferencji marszałek Senatu zaprosił gospodarzy 33 polskich miejscowości, które znalazły się na sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowia liście 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. W konferencji wezmą też udział wysocy rangą przedstawiciele administracji państwowej, reprezentanci Najwyższej Izby Kontroli oraz reprezentanci NGOs zajmujących się walką z zanieczyszczeniem powietrza. Konferencję otworzy marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

 

Program konferencji (pdf).