Konferencja „Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast”


Zapraszamy na konferencję „Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast” Rzeszów – Jasionka, 8 – 9 czerwca 2017 r.

Zrównoważona mobilność miejska to odpowiedź na główne wyzwania w rozwoju współczesnych miast: budowanie konkurencyjności gospodarki przy zachowaniu, a nawet podwyższaniu, jakości życia mieszkańców. 8-9 czerwca 2017 r. w Rzeszowie Ministerstwo Rozwoju organizuje konferencję pn. Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast, by wspólnie z samorządami, przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki i organizacjami pozarządowymi rozmawiać o doświadczeniach, trendach i możliwościach rozwoju ekomobilności. Gospodarzem wydarzenia będzie wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Zrównoważona mobilność miejska to harmonijne łączenie, uzupełnianie i usprawnianie przemieszczania się pieszo, rowerem, komunikacją miejską, a także pociągiem podmiejskim czy dalekobieżnym. Istotną rolę w tym łańcuchu ogrywa nowoczesny transport miejski. W jego rozwoju kluczowe jest nie tylko zapewnienie pasażerom sprawnego, niezawodnego i bezpiecznego przemieszczania się, ale także uwzględnienie wyzwań klimatycznych i środowiskowych. Dlatego ważne jest, by był to transport ekologiczny i przyjazny wszystkim użytkownikom, wykorzystujący możliwości, jakie niosą nowoczesne technologie

– wyjaśnia wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Wśród panelistów konferencji Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast znajdą się uznani eksperci, przedstawiciele nauki i biznesu działający w branży transportowej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów i zarządów transportu miejskiego, mający bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Zaproszeni goście opowiedzą m.in. o sposobach na zmniejszanie ruchu samochodowego w centrach miast, rozwoju i znaczeniu nowych technologii w komunikacji zbiorowej. Mówić będą także o roli i przyszłości autobusów z napędem alternatywnym w komunikacji miejskiej oraz znaczeniu rowerów w ruchu miejskim.

Program wydarzenia i rejestracja: Portal Funduszy Europejskich.