Miasta potrzebują reformy transportu.


Wzrost liczby samochodów w ostatnich dziesięcioleciach, emisji gazów cieplarnianych, które powodują negatywne skutki dla zdrowia obywateli (o czym mówi WHO) skłania do refleksji. Czy nasze miasta nie potrzebują w tym aspekcie zmiany? Oczywiście kwestia reformy transportu to problem wielopłaszczyznowy, który potrzebuje wykreowania nowej polityki przez samorządy czy władze miast. Istotne jest by sami obywatele, oddolnie spojrzeli na kwestie przemieszczania się w sposób bardziej zrównoważony.

Transport jest jedną z najbardziej rozwijających się gałęzi gospodarki, w Polsce i na Świecie. Jak podaje Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) emisyjność transportu wzrośnie do 2050 roku dwukrotnie, z czego najszybciej rozwijającym się sektorem będzie prywatny transport. Kolejnym fakt – średnio jedna trzecia wszystkich podróży w miastach odbywa się przy udziale transportu samochodowego, który z kolei odpowiada aż 73 % zanieczyszczeń! Poniższy wykres przedstawia wzrost rocznej emisji CO2 ze spalania paliwa w latach 1971-2009.

Bez tytułu

Reforma transportu, jak już pisałem, to sprawa złożona. Dopiero odpowiednie zrównoważanie środków: środowiskowych (by coraz mniej szkodził), ekonomicznych (by się opłacał) i społecznych (by był dla obywateli i mieszkańców), spowoduje, że na wzrost jakości życia w mieście możemy liczyć. Naturalnie, nie ma gotowego rozwiązania, ponieważ każde miasto czy miejsce na Świecie posiada swoją urbanizacyjną specyfikę. Nie mniej jednak, jak widać w miastach europejskich, promocja transportu publicznego, uspokojenie ruchu w wielu częściach miasta i wpieranie inicjatyw rowerowych powoduje zmniejszenie hałasu, kongestii oraz zanieczyszczenia. Tworzenie stref wolnych od samochodu, obszarów „zielonych” czy przystosowanie miejskich arterii dla ruchu rowerowego znacząco wpływa na poprawę zdrowia mieszkańców, ale także powoduje ożywienie ekonomiczne miejsc, gdzie liczba pieszych się zwiększa.

Oczywiście korzyści z ograniczenia wpływu emisji CO2 poprzez reformę transportu można mnożyć. Ważne, by nie zmarnować szansy jaką posiadamy i w taki sposób wpływać na otaczający nas świat, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się miastami przyjaznymi i efektywnym transportem.

 

Źródło : thecityfix.com