Miasto dla ludzi, czyli lubelskie standardy infrastruktury pieszej.


„Piesi potrzebują 10 razy mniej miejsca niż ta sama ilość osób poruszająca się samochodami. Tymczasem w Lublinie mamy prawie 700 aut na tysiąc mieszkańców i liczba ta rośnie. Dlatego po Lublinie chodzi się coraz gorzej. Czy następne pokolenie będzie szukać przyjaznych miejsc do chodzenia w innych miastach lub na wsi?” Właśnie na takie zdanie można się natknąć przeglądając stronę WWW inicjatywy prowadzonej przez fundację „tu obok”. Działa ona m.in. aby wspierać jedną z bardziej dyskryminowanych grup poruszających się na ulicy. Co chcieliby zmienić na lubelskich ulicach, jak chcą to zrobić i w ogóle czym się zajmują?

Cele projektu
Organizacja projektu „miasto dla ludzi” miała prosty cel. Lublin musi być projektowany jako lepszy dla osób chodzących jego ulicami. Praca przy tworzeniu „Projektu Lubelskich Standardów Pieszych” i „Atlasu sytuacji pieszych” opierała się na współpracy organizacji, mieszkańców oraz urzędników. Zmagania rozpoczęły się we wrześniu 2014 roku i zostały wprowadzone w życie zarządzeniem Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka w lutym 2016 roku.

Realizacja

Droga do finalnego opracowania dokumentacji była dość długa i obejmowała warsztaty, spotkania, dyskusje, wystawy i happeningi. Trwały one przez 2015 i 2016 rok. Obejmowały cztery obszary tematyczne, takie jak: płynność ruchu, specjalne potrzeby, spędzanie czasu, a także atrakcyjne i gościnne otoczenie.

Jeszcze wcześniej fundacja rozpoczęła badania i obserwacje przestrzeni, gromadziła wiedzę, zapraszała sojuszników, budowała koalicję społeczną, jak również rozpoczęła współpracę z władzami miasta. Spotkania z ekspertami były kolejnym elementem promowania poruszania się po mieście pieszo oraz spędzania czasu w jego przestrzeni.

Publikacje fundacji

„Atlas sytuacji pieszych” pokazuje dlaczego warto tworzyć przyjazną przestrzeń, dlaczego niektóre rozwiązania są wygodne, natomiast inne powodują niepotrzebne komplikacje. Poruszanie się musi być instynktowne, proste a nie wymuszone przez niekomfortową infrastrukturę. Relacja pieszy- otoczenie była oparta na wielu aspektach i dotyczyła m.in. relacji między użytkownikami dróg, wpływu na popularność usług w śródmieściu, multimodalności, płynności ruchu, nawigacji. Publikacja jest niezwykle interesująca oraz praktyczna (pdf).

„Projekt Lubelskich Standardów Pieszych” jest natomiast wskazówkami i konkretnymi rozwiązaniami, które mają pojawiać się na ulicach. Uwzględniają potrzeby wymienione w poprzednim dokumencie. Dotyczy ona również jakości przestrzeni miejskiej, dotyka nawet kwestii ekologii, kultury i działalności gospodarczej. Dostępna jest na stronie projektu (pdf).

Kwestią wartą wspomnienia jest fakt, że fundacja tworzy filmy edukacyjne dla mieszkańców. Sztandarowym projektem jest „Sprawdzamy”, czyli badanie, czy miasto rzeczywiście jest „dla ludzi”.

Projekt „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej” realizowany był przez fundację tu obok w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy EOG). Partnerami projektu byli: Urząd Miasta Lublin, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk.

Przemysław Barszcz