Mylące reklamy Puegeota – trujące "ekologiczne" samochody


Zgodnie z korzystnym dla organizacji „Ekolodzy w akcji” (Ecologists in Action) wyrokiem sądu znany producent samochodów będzie musiał opublikować sprostowanie.

Okazało się, że Peugeot reklamował dwa swoje modele samochodów podając oderwane od rzeczywistości (oczywiście znacznie niższe) poziomy emisji CO2. Wprowadzające w błąd reklamy zostały oprotestowane i zaskarżone do sądu przez Ekologów w akcji oraz Hiszpańską Unię Konsumentów. Po rozpatrzeniu sprawy sąd w Madrycie przychylił się do zarzutów i nakazał francuskiemu koncernowi motoryzacyjnemu publikację sprostowania. To powinien być sygnał ostrzegawczy dla wszystkich producentów samochodów, którzy starają się obejść prawo.

Zgodnie z wyrokiem Peugeot naruszył prawo regulujące sposób informowania o zanieczyszczeniach emitowanych przez pojazdy i jest zobowiązany do opublikowania w hiszpańskich dziennikach El Mundo i El País odpowiednich sprostowań.

Modele 407 Hdi oraz 407 SW Hdi reklamowane jako bardzo ekologiczne (emisja mniejsza lub równa 120gr CO2 na km) i zgodnie z hasłem promocyjnym „do czasu pojawienia się samochodów napędzanych parą wodną lub gwiezdnym pyłem nie można emitować mniejszej ilości dwutlenku węgla”. Niestety, na reklamach, znacznie mniejszą czcionką, dopisana była informacja o rzeczywistej emisji CO2 przez te samochody – od 140 aż do 226 gr/km, co znacząco przewyższa Europejskie standardy.

Orzeczenie madryckiego sądu jest, kolejnym po przyznaniu się przez General Motors do niestosowania się do regulacji dotyczących reklam i rozpoczęciu przez Katalońską Agencję Konsumentów pięciu postępowań dyscyplinarnych, pozytywnym efektem wspólnej kampanii Ekologów w akcji i Hiszpańskiej Unii Konsumentów na rzecz rzetelnej informacji koncernów motoryzacyjnych na temat zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń przez ich produkty. Zgodnie z hiszpańskim prawem (opartym o unijną dyrektywę) na drukowanych nośnikach reklamowych informacje te powinny być przynajmniej tak samo widocznie jak główna treść tej reklamy i łatwe do zrozumienia nawet przy powierzchownej lekturze.