O krok bliżej do trzydziestki!


TEMPO3014 listopada 2012 r. projekt „30 km/godz – ulice przyjazne życiu!” został oficjalnie uznany przez Komisję Europejską za Europejską Inicjatywę Obywatelską.

Po dwóch miesiącach sprawdzania zgodności inicjatywy z europejskim prawem została ona zaakceptowana przez KE i zyskała status Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Decyzja ta umożliwia rozpoczęcia zbierania podpisów wśród obywateli UE popierających proponowane zmiany. Przypominamy, że potrzeba co najmniej miliona podpisów z przynajmniej 7 krajów unii (przy czym określona jest również minimalna ilość podpisów z danego kraju – dla Polski 37 500).

Dotychczas Unia Europejska, mimo próby w 1987 roku, nie doprowadziła do ustanowienia ogólnoeuropejskich ograniczeń prędkości na drogach. Do dziś takie rozwiązanie ma sporo przeciwników, argumentujących że decyzje w tej kwestii powinny pozostać poza kompetencjami organów wspólnotowych. Jednak jak twierdzi Heike Aghte, rzeczniczka Komitetu Obywatelskiego inicjatywy:

To już nie odpowiada prawdzie. Pozytywny wynik sprawdzania zgodności z prawem pokazuje, że UE ma kompetencje do ustalania norm takich jak ograniczenie prędkości na poziomie 30km/godz. To kończy okres długookresowego impasu.

Wstępne poparcie dla postulatów inicjatywy wyraził już Parlament Europejski, zalecając ograniczenie prędkości do 30 km/h na ulicach, gdzie nie zastosowano żadnych fizycznych udogodnień dla rowerzystów. Jeśli uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów KE będzie miała 3 miesiące na merytoryczne rozpatrzenie inicjatywy i podjęcie dalszych działań.

Podpisy pod inicjatywą można składać tutaj.

Źródło: 30kmh.eu