Plan transportowy szansą na lepszy transport publiczny?


Prawo do mobilnościW poniedziałek 12 listopada odbył się w cieszyńskiej Świetlicy Krytyki Politycznej panel dyskusyjny pt. „Prawo do mobilności”. Uczestnicy spotkania zajęli się przede wszystkim instrumentami planistycznymi, które wprowadziła nowa ustawa o transporcie zbiorowym. 

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel INSPRO Wojciech Makowski, a także przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz: Adam Swakoń (zastępca burmistrza Cieszyna) oraz Maciej Lisowski (Wydział Publicznego Transportu Zbiorowego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego).

Przedmiotem dyskusji były nowe rozwiązania w zakresie polityki transportowej, które zostały zapisane Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym uchwalonej w 2010 roku. Wprowadziła ona m.in pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego (są nimi samorządu) oraz obowiązek opracowania przez każdego organizatora plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (zwanego w skrócie planem transportowym). Jak informowały lokalne media wszyscy dyskutanci zgodzili się, że nowe rozwiązania są dużą szansą dla transportu publicznego.

Na temat korzyści jakie z planów transportowych mogą wynikać dla samego Cieszyna wypowiedział się Wojciech Makowski:

„Plan transportowy został już stworzony na poziomie krajowym. Dzięki niemu wiadomo już między innymi, które połączenia kolejowe między województwami będą dotowane. Katowice są jednym z pięciu najważniejszych hubów w Polsce, z których będzie można lub powinno się wygodnie dojechać do innych województw w naszym kraju Jako mieszkańcy Cieszyna mają państwo duże szczęście. Jeżeli dojazd do Katowic będzie dobry to podobnie będzie z innymi regionami w Polsce – zauważył przedstawiciel z Instytutu Spraw Obywatelskich.”

 źródło: gazetacodzienna.pl

Obszerniejszą relację z wydarzenia można znaleźć w artykule „Plan transportowy szansą na lepszy transport publiczny?”.