Polecamy projekt „Wszyscy jesteśmy pieszymi”


Projekt „Wszyscy jesteśmy pieszymi” jest realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy.

Z działu Aktualności polecamy relację z debaty „Jakość życia w mieście – jaka infrastruktura jest potrzebna?”.

Jak piszą o sobie prowadzący projekt:

Do tej pory nie stworzono w Bydgoszczy przystępnej formuły komunikowania się, dzięki której mieszkańcy mogliby dzielić się swymi uwagami dotyczącymi dostępności, jakości i bezpieczeństwa infrastruktury pieszej. Z naszych obserwacji wynika, że mieszkańcy rzadko angażują się w tego typu działania, znaczna część bydgoszczan nie bierze czynnego udziału w życiu miasta, ograniczając swoją aktywność do uskarżania się na napotkane problemy w gronie znajomych, chowając w ten sposób cenne informacje „do szuflady”.

Naszym projektem chcemy pokazać skalę i ilość problemów z którymi borykają się piesi, jednocześnie damy mieszkańcom możliwość wskazywania miejsc stwarzających problemy na Mapie Barier na stronie projektu.

Chcemy, by ta Mapa, a także zgromadzone przykłady dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni miejskiej były drogowskazem dla władz miasta, jak może wyglądać Bydgoszcz – miasto przyjazne dla swoich mieszkańców.