Polska może zaoszczędzić 3,6 mld euro rocznie wydatków na paliwa do roku 2030


Dzisiaj, kiedy Polskę odwiedza Maros Sefkovicz, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej (KE) komisarz ds. unii energetycznej, INSPRO ponownie apeluje do KE o zmniejszenie zależności od importowanej ropy.

Celem „Energy Union Tour” Sefkocicza jest pokazanie jak Unia Energetyczna może przysłużyć się krajom członkowskim UE. W tym kontekście regulacje unijne stanowią realną szansę zmniejszenia zapotrzebowania Polski na importowaną ropę, zwiększając tym samym jej bezpieczeństwo energetyczne.

Zgodnie z wynikami studium instytutu badawczego „Cambridge Econometrics” Polska ma możliwość redukcji wydatków na paliwa o 3,6 mld euro w 2030 (z wyłączeniem podatku), dzięki wprowadzeniu istniejących już technologii niskoemisyjnych pojazdów. „Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na import ropy, pozwoliłoby w efekcie zwiększyć wydatki gospodarstw domowych w innych sferach polskiej ekonomii, tworząc nowe miejsca pracy. Jednak te miejsca pracy powstaną tylko wtedy, gdy Unia ustali ambitne cele wspierające efektywność w transporcie na rok 2030” – stwierdził Philip Summerton, dyrektor Cambridge Econometrics.

W Polsce wydaje się około 8,3 mld euro rocznie na benzynę i diesla – bez zwiększenia wydajności paliwowej pojazdów ta liczba będzie rosła.

  •  bez poprawy efektywności w sektorze transportu roczne wydatki na paliwo wzrosną do 12,5 mld euro w 2030 roku (z wyłączeniem podatku)
  • istniejące już normy efektywności paliwowej dla samochodów osobowych i dostawczych zmniejszą roczny rachunek Polski za paliwa o miliony euro, a ustanowienie norm na rok 2030 ma potencjał obniżenia rocznego rachunku paliwowego kraju o około 3 mld euro. Polska może zaoszczędzić kolejne 600 mln euro poprzez wprowadzenie standardów zużycia paliwa dla samochodów ciężarowych i autobusów

Polska importuje 95% zużywanej ropy naftowej. „Z racji tak dużej zależności Polska powinna odchodzić od importowania paliw kopalnych, na ceny których nie mamy wpływu, a ryzyko zakłóceń w dostawach jest również bardzo wysokie. Oczywiście dochodzi do tego również problem szkodliwych emisji” – komentuje Piotr Skubisz z INSPRO.

Ambitne europejskie normy dla pojazdów pozwolą:

  • chronić Polskę przed wahaniami cen ropy:  ambitne normy dla pojazdów mogą zmniejszyć narażenie kierowców na skoki cen ropy o 30%
  • osiągnąć korzyści szerzej pojętej gospodarce: zmniejszenie kosztów operacyjnych polskiej floty pojazdów doprowadzi do zwiększenia wydatków w innych obszarach gospodarki, tworząc pośrednio miejsca pracy
  • znacząco obniżyć emisje szkodliwych pyłów, tlenków azotu i siarki

Wycofanie dopłat do paliw kopalnych według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) może ograniczyć globalną emisje gazów cieplarnianych aż o 20%. W Europie jest również potencjał redukcji emisji.  MFW szacuje światowe subsydia dla paliw kopalnych na 4,7 bln euro w 2015 roku. UE ma niewielki udział w tej liczbie, ale subsydia paliwowe w europejskim sektorze transportu będą warte ok. 18 mld euro w 2015 roku.

Przejście na elektryfikację transportu jest naturalną drogą i intrygującą wizją w Polsce – odejście od szkodliwej dla ludzi i środowiska importowanej ropy na rzecz lokalnie produkowanej energii elektrycznej. W efekcie również stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju i zrównoważonego transportu.

Ilu wydatków na ropę może uniknąć Europa do roku 2030 dzięki odpowiednim regulacjom.

Fuel_savings_Europe_BARRELS

Studium The Impact of Improved Vehicle Efficiency on Energy Dependency in Europe, Cambridge Econometrics