Poparcie dla Uchwały Społecznego Zespołu ds. Przyjaznej Komunikacji w sprawie zlikwidowania linii


Decyzja władz miasta o zlikwidowaniu linii tramwajowych 43 i 46 wywołała burzę w lokalnych mediach i serwisach społecznościowych. Łodzianie krytycznie odnoszą się działań magistratu. Jedną z reakcji jest uchwała Społecznego Zespołu ds. Przyjaznej Komunikacji.

Uchwała dotyczy podmiejskiej komunikacji tramwajowej. W myśl uchwały tramwaje podmiejskie aglomeracji łódzkiej poprawiają dostępność komunikacyjną Łodzi, szczególnie w sytuacji obecnego złego stanu technicznego infrastruktury, odciążają drogi wjazdowe do miasta, stanowią wartościowy potencjał do rozwoju przestrzennego aglomeracji, a wybrane odcinki mają też duże walory turystyczne. Dokument wskazuje dobre praktyki europejskie oraz sugeruje finansowe rozwiązanie kłopotów z łódzkimi torowiskami (sposoby zastosowane przez Aglomerację Górnośląską i przez Warszawską Kolej Dojazdową).
Instytut Spraw Obywatelskich pragnie wyrazić swoje poparcie dla inicjatywy Zespołu.

Zobacz Uchwałę nr 7 z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie podmiejskiej komunikacji tramwajowej.