Portland: cała infrastruktura rowerowa kosztowała tyle co 1,6 km autostrady


Rowerowa stolica USA
http://www.myownbalance.com/

Portland często bywa nazywane rowerową stolicą USA ze względu na duży odsetek ruchu rowerowego (6%) i bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Wbrew pozorom prorowerowe inwestycje nie zrujnowały jednak budżetu miasta. Jak obliczyły władze Portland, cała infrastruktura rowerowa w mieście kosztowała zaledwie równowartość 1 mili nowej autostrady.

Faktem tym pochwalił się burmistrz miasta w jednym z filmów umieszczonych w serwisie Streetfilms, a sprawę postanowili zbadać dokładniej lokalni dziennikarze. Okazało się, że władze Portland oszacowały obecną wartość wszystkich rowerowych inwestycji w 2009 roku. W wyniku dokonanych obliczeń otrzymano kwotę 52 milionów dolarów, którą dla bezpieczeństwa zaokrąglono do pełnych 60 milionów.

Eastbank Esplanade
http://media.oregonlive.com/

W kwocie tej uwzględniono wszystkie inwestycje, które miały zachęcać do poruszania się rowerem, nawet jeśli nie polegały one na budowie tras i dróg rowerowych. Dotyczyły one m.in. zmian w sygnalizacji świetlnej czy budowy pieszo-rowerowej kładki nad międzystanową autostradą. W tym ostatnim przypadku, jako że inwestycja poprawiła także komfort pieszych, uwzględniono połowę całości kosztów inwestycji. Podobnie postąpiono z kosztami Eastbank Esplanade – podzielono je równo między pieszych, rowerzystów i stworzenie publicznego parku. Jedynym wydatkiem, którego nie uwzględniono w szacunkach były miejskie programy i kampanie społeczne związane z rowerami.

Oczywiście łączne wydatki na infrastrukturę rowerową w Portland prawdopodobnie były niższe niż 60 milionów dolarów. Roger Geller, miejski koordynator polityki rowerowej, tłumaczy, że kwota to wartość odtworzeniowa zrealizowanych już inwestycji. Oznacza to, że gdyby cała infrastruktura rowerową znikła nagle jednego dnia, trzeba by wydać około 60 milionów dolarów, żeby zbudować ją od nowa.

Kwotę tą postanowiono porównać z kosztami budowy infrastruktury drogowej. Jak się okazało 60 milionów dolarów to mniej więcej koszt jednej mili (około 1,6 km) czteropasmowej autostrady w obszarze zurbanizowanym w USA.

Źródło: PolitiFact Oregon