Prorektor Politechniki: "Buspas dobry do wyprzedzania"


Konsternacja wśród specjalistów od transportu, którzy przyszli na Politechnikę Warszawską słuchać o nowoczesnych rozwiązaniach dla autobusów. – Buspasy powodują korki, liczę na konferencję „Miasto przyjazne dla samochodów” – tak zagaił prorektor uczelni Tadeusz Kulik.

Więcej na ten temat można przeczytać pod tym adresem.