Samochody ciężarowe mogą spalać o 40% mniej paliwa. Studium ICCT.


Komunikat prasowy INSPRO

Samochody ciężarowe w Europie mogą zmniejszyć koszty zużycia paliwa i obniżyć emisję dwutlenku węgla nawet o 40%, jeśli UE ustanowi teraz normy CO2 – ujawniają wstępne wyniki nowego badania przeprowadzonego przez grupę badawczą ICCT, należącą do światowej czołówki w zakresie transportu. W ciągu ostatnich 20 lat efektywność paliwowa samochodów ciężarowych w Europie nie uległa zmianie. Bez podjęcia działań, pojazdy ciężarowe w 2030 roku będą emitować więcej niż 40% emisji generowanych przez transport drogowy w Europie. [1]

20151203_20lat_truck

Europejscy producenci samochodów ciężarowych dominują na światowym rynku, jednak w przeciwieństwie do USA, Chin i Japonii Unia nie ustanowiła limitów emisji CO2 dla tych pojazdów. Zużycie paliwa przez samochody ciężarowe może zostać poprawione poprzez zwiększenie wydajności silnika, ulepszenie opon i aerodynamiki oraz hybrydyzację. Badanie przeprowadzone przez ICCT pokazuje, że zużycie paliwa mogłoby zostać zmniejszone o 27% do 2025 roku oraz do 40% do roku 2030.

Rachel Muncrief, ekspert ds. wydajności samochodów ciężarowych ICCT: „Dzięki nowym normom zużycia paliwa w USA, amerykańskie samochody ciężarowe wyprzedzą europejskie i w roku 2020 będą najbardziej efektywne paliwowo na świecie. Unia powinna wprowadzić normy emisji CO2 i powinna zrobić to jak najszybciej. Ustanowienie norm na rok 2020 przyniosłoby trzykrotnie większe ograniczenie emisji dwutlenku węgla zgodnie z celami strategii UE na rok 2030 niż normy na rok 2025.”

Spełnienie unijnych celów klimatycznych do roku 2030, jak również bardziej ambitnych, wynikających z paryskiego porozumienia, będzie wymagało szczególnych wysiłków w sektorze transportu. Niemcy, największy europejski producent samochodów ciężarowych, mogłyby wypełnić niemal jedną piątą (19%) wkładu w realizacji swoich celów klimatycznych, tylko dzięki wprowadzeniu norm CO2 dla samochodów ciężarowych. Zsumowane normy dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych mogą dać w efekcie 86% wymaganych redukcji w niemieckim sektorze transportu do 2030 roku.

William Todts, Transport & Environment (T&E): „Normy emisji CO2 dla samochodów ciężarowych jednocześnie zmniejszają koszty transportu towarów, emisje oraz redukują naszą zależność od importowanej ropy naftowej. Dlatego też kraje członkowskie, europosłowie oraz przedsiębiorcy wezwali UE do wprowadzenia norm zużycia paliwa dla samochodów ciężarowych. Naszedł czas, by ruch wykonała Komisja Europejska. Nie ma już usprawiedliwienia dla braku działania.”

Niespełna 5% pojazdów to samochody ciężarowe, odpowiadają one jednak za 25% zużycia paliwa i emisji CO2 w transporcie.[2]

Piotr Skubisz, Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO): „Flota transportowa Polski jest jedną z największych w Unii, dysponujemy największą ilością ciągników siodłowych. Tym bardziej powinniśmy być zainteresowani wspieraniem redukcji zużycia paliwa i emisji CO2 w tym sektorze.

Wprowadzenie norm pozwoli ograniczyć koszty przewoźników, którzy obecnie około 30% wydatków przeznaczają na paliwo. W efekcie spadnie cena przewożonych towarów. Zatem odczują to klienci w czasie codziennych zakupów, w przyszłości płacąc mniej za dostarczenie produktów na sklepową półkę. Pozwoli to również ograniczyć Polskie emisje transportu drogowego, który odpowiada w naszym kraju niemal za całość emisji pochodzących z transportu.

Dlatego INSPRO, razem z takimi gigantami rynku europejskiego jak m.in. IKEA, DB Schenker, Philips, DHL skierowało list do Komisji Europejskiej [3] wzywający do ustanowienia standardów zużycia paliwa dla samochodów ciężarowych w Unii.

 


 

Przypisy:

[1] Analiza T&E bazuje na danych EEA: „Too big to ignore – truck CO2 emissions in 2030”https://www.transportenvironment.org/publications/too-big-ignore-%E2%80%93-truck-co2-emissions-2030

[2] Ibidem

[3] https://inspro.org.pl/inspro-sygnatariuszem-listu-ponad-20-organizacji-z-ue-do-przewodniczacego-ke-junckera/

Komunikat prasowy INSPRO