STOP #SMOGsamochodowy! – podsumowanie konsultacji obywatelskich


Od 14 do 22 grudnia 2017 r. prowadziliśmy konsultacje obywatelskie na temat problematyki smogu pochodzącego z transportu drogowego.

W konsultacjach wzięło udział 363 osoby. Odpowiedziały one na następujące pytania:

  1. Czy jest Pan/Pani za likwidacją smogu samochodowego?
  2. Czy jest Pan/Pani za zmniejszeniem smogu samochodowego w mieście poprzez uspokojenie i ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta?
  3. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem priorytetu dla transportu publicznego oraz większych nakładów inwestycyjnych na komunikację rowerową i pieszą?
  4. Czy jest Pan/Pani za wyznaczeniem buspasów na wszystkich ulicach wlotowych do miasta i prowadzących do centrum?

Do wyboru były 4 warianty odpowiedzi:
• Zdecydowanie TAK
• Raczej TAK
• Raczej NIE
• Zdecydowanie NIE

 

Dodatkowo istniała możliwość pozostawienia uwagi/komentarza do postawionych pytań.

Formularz konsultacji był umieszczony na naszej stronie internetowej, a głosowanie było całkowicie anonimowe.

 

Wyniki konsultacji

Ad 1: Czy jest Pan/Pani za likwidacją smogu samochodowego?
• Zdecydowanie TAK – 77%
• Raczej TAK – 15%
• Raczej NIE – 6%
• Zdecydowanie NIE – 2%

Ad 2: Czy jest Pan/Pani za zmniejszeniem smogu samochodowego w mieście poprzez uspokojenie i ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta?
• Zdecydowanie TAK – 67%
• Raczej TAK – 18%
• Raczej NIE – 6%
• Zdecydowanie NIE – 9%

Ad 3: Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem priorytetu dla transportu publicznego oraz większych nakładów inwestycyjnych na komunikację rowerową i pieszą?
• Zdecydowanie TAK – 77%
• Raczej TAK – 14%
• Raczej NIE – 4%
• Zdecydowanie NIE – 5%

Ad 4: Czy jest Pan/Pani za wyznaczeniem buspasów na wszystkich ulicach wlotowych do miasta i prowadzących do centrum?
• Zdecydowanie TAK – 56%
• Raczej TAK – 26%
• Raczej NIE – 11%
• Zdecydowanie NIE – 7%

 

Zapoznaj się ze szczegółowymi wynikami konsultacji.

Dziękujemy za udział w konsultacjach!