KE na podstawie błędnych danych zawyża udział bioenergii w OZE do 2030 r.

  • (CC BY 2.0) montaż INSPRO

Komunikat prasowy INSPRO

Udział drogiej bioenergii w europejskim miksie odnawialnych źródeł energii (OZE) – najnowsze badanie

Najnowsze niezależne badania pokazują, że Komisja Europejska znacznie zawyżyła udział bioenergii w rozliczaniu całej energii odnawialnej do 2030 r. Jednoczesnym nie wzięła pod uwagę znacznego spadku kosztów energii ze źródeł takich, jak energia wiatrowa i słoneczna. Ponieważ Komisja wykorzystała stare dane, te zwiększone ambicje związane z bioenergią wydają się być dużo bardziej kosztowne, niż obecnie, ostrzegają organizacje pozarządowe Transport & Environment (T&E) i Birdlife Europe, które zleciły badanie.

(CC BY 2.0) montaż INSPRO

„Nieuwzględnienie przez Komisję najnowszych danych, może skutkować nadmierny promowaniem bioenergii w przyszłej legislacji. Ze stratą na rzecz wykorzystania energii z innych, zdecydowanie bardziej zrównoważonych źródeł energii odnawialnej. Oparcie się na nieaktualnych danych to brak realizmu.” – komentuje Piotr Skubisz koordynator projektu „Bioenergia” w Instytucie Spraw Obywatelskich INSPRO.
Badanie wykazało, że jeśli pod uwagę weźmiemy prawdziwe koszty, udział bioenergii z peletów drzewnych, odpadów i innych pozostałości powinien się zmniejszyć z 60% w 2014 r. do 46% w 2030 r. w UE. To oznacza, że prognozowany przez Komisję [1] udział bioenergii w OZE na poziomie 63% jest chybiony. Ponadto, gdyby zastosowano bardziej efektywną pod względem kosztów kombinację energii ze źródeł odnawialnych, energia wiatru powinna wzrosnąć ponad dwukrotnie – do około 20% udziału w OZE, a energia słoneczna pięciokrotnie, również do około 20%.
Paulina Lota, specjalistka ds. rzecznictwa projektu „Bioenergia” w Instytucie Spraw Obywatelskich INSPRO, powiedziała: „Komisja Europejska zakłada, że prawie dwie trzecie energii ze źródeł odnawialnych będzie pochodzić z bioenergii w różnych jej formach. Takie podejście nie bierze pod uwagę spadków cen, jakie obserwujemy w przypadku energii pozyskiwanej z wiatru i słońca. Prawodawcy powinni uwzględniać aktualne ceny energii z różnych źródeł, aby dokonywać świadomego wyboru przy wyznaczaniu celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych”.

Model Komisji wykorzystywał stare ceny energii ze źródeł odnawialnych z 2012 r., nie uwzględniając ostatnich ostrych spadków kosztów energii słonecznej i wiatrowej. Niezależne badanie CE Delft oparte jest na danych z roku 2015, w których wzięto pod uwagę najnowsze koszty energii odnawialnej. Prawodawcy dyskutują na temat proponowanego przez UE celu 27% zużycia energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. i rozważają, czy powinno być ono wyższe oraz jakie warunki powinny zostać spełnione, by ten cel zrealizować.

Sini Eräjää, specjalistka ds. polityki bioenergetycznej UE w Birdlife Europe, dodaje: „Wykorzystanie biomasy do wytwarzania energii elektrycznej jest szczególnie nieskuteczne, a jak pokazują badania, również drogie, w porównaniu do innych źródeł odnawialnych. Propozycja Komisji, aby wyeliminować nieefektywną produkcję elektryczności z bioenergii, byłby ważnym krokiem we właściwym kierunku, aby unijny mix energetyczny w OZE był bardziej opłacalny”.

 

Przypisy:
[1] Scenariusz referencyjny Komisji Europejskiej 2016 http://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-modelling

Więcej:

Briefing: Cost-effective renewables in 2030 – Decreasing role for bioenergy

Komunikat prasowy INSPRO