Unia Europejska chce do 2020 roku podwoić liczbę podróży na rowerach


Zgodnie z ostatnią decyzją Parlamentu Europejskiego wizja podwojenia liczby podróży na rowerach, zaproponowana przez Europejską Federację Rowerzystów, ma zostać wprowadzona do oficjalnych dokumentów i polityk unijnych jeszcze w tym roku.

To pierwszy przypadek kiedy cel Europejskiej Federacji Rowerzystów znajdzie swoje odzwierciedlenie w planach Unii Europejskiej i kamień milowy w kampanii tej organizacji na rzecz przeznaczenia znaczących sum na inwestycje w transport rowerowy w następnym budżecie unijnym.

Jak powiedział sekretach EFR:

Wprowadzenie tego celu to dokumentów UE może stać się przełomowym momentem dla europejskich rowerzystów. Dzięki temu w latach 2014-2020 nasi zwolennicy będą mogli dostrzec rezultaty na własne oczy.

Propozycja uwzględnienia podwojenia wykorzystania transportu rowerowego w 7. Unijnym programie działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 roku przez najważniejsze europejskie bloki polityczne – liberałów, zielonych, socjalistów, chrześcijańskich demokratów i partie ludowych, co oznacza, że odrzucenie tej propozycji w głosowaniu przez Parlament Europejski jest praktycznie niemożliwe.

Uwzględnienie tego ambitnego celu w unijnych dokumentach to ogromne pieniądze na rowerowe inwestycje. Poza 200 milionami euro rocznie, zarządzanymi przez centralne organy UE, to także wielomilionowe programy, o których wykorzystaniu zadecydują rządy krajowe.