W Rzeszowie dalej bariery


Kilka miesięcy temu rzeszowski zarząd dróg, m. in. po sygnałach rowerzystów, które zamieszczała Gazeta opracował listę miejsc, które wymagają poprawki. Chodziło głównie o zbyt wysokie krawężniki znajdujące się na przebiegu ścieżkę rowerowych. Jak do tej pory udało się zlikwidować tylko 4.

Więcej na temat można przeczytać pod tym adresem.