Znowelizowana ustawa o transporcie drogowym


Dotychczasowe kompetencje ministra infrastruktury w zakresie międzynarodowego transportu drogowego przejmie Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD)

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o transporcie drogowym zadania Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM) również będą należały do GITD. W zakresie międzynarodowego transportu drogowego od 1 stycznia 2011r. do zadań GITD będzie należało m.in.: udzielanie, zmiana lub cofnięcie licencji na przewozy wytwarzanie i przekazywanie polskich zezwoleń zagranicznych rzeczy. Inspektorat ma odpowiadać również za prowadzenie rejestru pojazdów i przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne. Opłata za przejazd samochodu po drogach krajowych ma być wnoszona w GITD oraz w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego.

Do kompetencji ministra infrastruktury będzie należeć udzielanie, odmowa udzielania, zmiana lub cofnięcie zezwoleń zagranicznych na przewóz osób.

Źródło: Portal Gospodarczy www.wnp.pl