Chcesz zmienić politykę rowerową w swoim mieście, regionie? Wypełnij kwestionariusz BYPAD.


BYPAD jest wszechstronnym, partycypacyjnym badaniem jakości polityki rowerowej. Jego metodologia została wypracowana w toku kilku projektów wspieranych przez Unię Europejską. Grupa ewaluacyjna, w której pracują urzędnicy, lokalni politycy, aktywiści rowerowi i mieszkańcy najpierw przygotowuje wspólną ocenę miasta.

Sprawdź jakość polityki rowerowej u siebie

Każdy może się wypowiedzieć

Grupa przedstawicieli lokalnych władz, urzędników, mieszkańców (użytkowników) wypełnia szczegółowy kwestionariusz, który po analizie pokazuje różne spojrzenia na sytuację rowerową w mieście.

Następnie przygotowuje konkretny plan działań służących udoskonaleniu obecnie realizowanej polityki. Spotkaniom grupy ewaluacyjnej towarzyszą wspólne przejazdy rowerowe, które budują wspólne doświadczenie użytkowania aktualnie istniejącej infrastruktury. Skład grupy audytowej i metoda pracy ma zapewnić, że opracowany plan będzie zgodny z najlepszą europejską praktyką, a jednocześnie realistyczny i popierany przez głównych miejskich interesariuszy.

Więcej informacji na stronie bypad.pl