Europosłowie za szkodliwą polityką biopaliwową


Logo PE(Bruksela, 20 czerwca) Europosłowie w dzisiejszym głosowaniu osłabili już i tak słabą propozycję Komisji dotyczącą naprawy polityki biopaliwowej. Zagłosowali nie tylko przeciwko uwzględnianiu pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) (1), ale też nawet przeciwko szacowaniu jej. W konsekwencji biopaliwa, które powodują więcej emisji niż tradycyjny diesel i benzyna będą mogły być uwzględniane do osiągnięcia celu 10% energii odnawialnej w transporcie w roku 2020.

„To zdumiewające, że posłowie odpowiedzialni za politykę energetyczną Unii zgodzili się, żeby energia była droższa i brudniejsza. Zignorowali liczne naukowe dowody na to, że obecna polityka wpływa na zmianę użytkowania gruntów. Europosłowie zagłosowali za podwyższeniem limitów wykorzystania paliw z roślin spożywczych, usunięciem wskaźników ILUC i wydłużeniem tej przeciwskutecznej polityki na okres po 2020 roku” – komentuje  Nusa Urbancic z Transport & Environment.

Europosłowie z Komitetu Przemysłu, Badań i Energii zagłosowali za limitem 6.5% użycia biopaliw, które mogą być zaliczane do celów redukcji emisji CO2, co doprowadzi do uwolnienia 300 milionów ton CO2 w porównaniu do limitu 5-procentowego, zaproponowanego przez Komisję w październiku ubiegłego roku. To mniej więcej tyle, ile wynosi roczna emisja Polski. Ustanowili również cel 4% dla tak zwanych „zaawansowanych biopaliw” na okres po 2020 roku. Tymczasem, aby polityka była skuteczna, należy usunąć cele procentowe i zastąpić je celami mierzonymi w wielkości oszczędności CO2, tak jak w dyrektywie o jakości paliw.

Głosowanie w Komitecie Środowiska, drugiej wiodącej w tej sprawie, odbędzie się 10 lipca. Głosowanie plenarne planowane jest na wrzesień.

„Zadanie Komitetu Środowiska jest jasne. Europosłowie muszą sprawić, że nowe prawo rzeczywiście przyniesie pozytywny skutek ekologiczny, ustanowić 5-procentowy limit i zmienić cele na po 2020 z ilości biopaliw na oszczędność w emisji gazów cieplarnianych. W przeciwnym wypadku Europa spowoduje rozwój biopaliw, które robią dla środowiska więcej złego niż dobrego” – mówi Nusa Urbancic.

(1) ILUC  ma miejsce, kiedy  rośliny do produkcji biopaliw są uprawiane w miejscu, gdzie wcześniej rosły rośliny do celów spożywczych. Ponieważ popyt na żywność nie maleje, uprawy żywnościowe muszą być uprawiane gdzie indziej. Zobacz krótkie  wideo na ten temat: