Wykorzystywanie uspokojenia ruchu w poprawie bezpieczeństwa drogowego na przykładzie Rzeszowa i Łodzi


Raport poświęcony jest wykorzystywaniu w polskich miastach uspokajania ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Podczas opracowywania monitorowano wdrażanie rozwiązań prowadzących do obniżenia prędkości pojazdów poniżej 30 km/h czyli prędkości, przy której ewentualność śmierci lub poważnych obrażeń w następstwie zdarzenia komunikacyjnego jest niewielka

Autorami raportu są Korneliusz Marchewka i Tomasz Bużałek.

Zapraszamy do lektury. Link poniżej.

Wykorzystywanie_uspokojenia_ruchu